risk2Overview

Στη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς ευμετάβλητο και αρκετά πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον εάν δεν διαχειριστείς τα ρίσκα που παρουσιάζονται (Risk Management), θα καταλήξεις στη εκτέλεση Διαχείρισης Κρίσεων (Crisis Management) που συνήθως καταλήγει στη Διαχείριση Απωλειών (Management of Losses). Δυστυχώς για τις επιχειρήσεις, τα 2 τελευταία κοστίζουν παραπάνω, χρειάζονται περισσότερο χρόνο και φυσικά δημιουργούν προβλήματα στην φήμη της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα της Human Asset ‘PMI-RMP® prep course’ δίνει όλα τα εφόδια που απαιτούνται για την επιτυχή συμμετοχή στελεχών στη εξέταση για την πιστοποίηση RMP® του Project Management Institute, (PMI)® (www.pmi.org). Η πιστοποίηση Risk Management Professional (PMI®-RMP®) του Διεθνούς Οργανισμού Διαχείρισης Έργων (PMI®), είναι μια επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς κύρους και εμβέλειας και αποτελεί προϋπόθεση αποδοχής για κάθε επαγγελματία σε κάθε κλάδο και επίπεδο ενώ συχνά αποτελεί ενισχυτικό στοιχείο επιλεξιμότητας πρόσληψης από τις επιχειρήσεις.

 Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε ελεύθερους επαγγελματίες και στελέχη επιχειρήσεων, που ασχολούνται τόσο με την διαχείριση έργων όσο και με λοιπά αντικείμενα τα οποία ενέχουν την έννοια του κινδύνου – ρίσκου (φυσικού, οικονομικού, παραγωγής, τεχνικού κ.α.). Επιπλέον, καλύπτει και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τον PMI® για την εξασφάλιση του δικαιώματος απόκτησης της πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI® (PMI®-RMP®).

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Στα  http://www.humanasset.gr ή https://humanassetrm.wordpress.com ή επικοινωνήστε με τον εισηγητή κ. Φουρτούνα Αθανάσιο (at.fourtounas@gmail.com, 00306946003220)

Θέματα που καλύπτονται σε 35 διδακτικές ώρες:

Plan Risk Management

Identify Risks

Qualitative – Quantitative Risk Analysis

Plan Risk Responses – Control Risk

Communication, Stakeholder, Quality and HR Management

Το πρόγραμμα εκτός των παραπάνω επιπλέον περιλαμβάνει υποστήριξη, κατευθυνόμενη μελέτη προετοιμασίας και εκπαίδευση από απόσταση (μέσω διαδικτύου) για 4 εβδομάδες.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα είστε σε θέση να:

  • Να παρουσιάσει τις φάσεις και τις γνωστικές περιοχές των διεργασιών που μπορεί να εφαρμόσει ένας οργανισμός για την Διαχείριση Ρίσκων κατά PMI®.
  • Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τις παραπάνω φάσεις.
  • Να αποδείξει τις ικανότητές του στο σχεδιασμό, ανάλυση, αντιμετώπιση και έλεγχο ρίσκων σε έργα που απαιτούνται για την απόκτηση της πιστοποίησης Risk Management Professional του PMI® (PMI®-RMP®).
  • Οι συμμετέχοντες που είναι πιστοποιημένοι PMP λαμβάνουν 20 PDUs!
Τα οφέλη
  • Θα αποκτήσετε πρακτική και εφαρμόσιμη γνώση
  • Θα λάβετε ολοκληρωμένο φάκελο workbook με υποδείγματα και case studies
  • Πιστοποίηση Risk Professional Manager / Executive
  • Θα έχετε διαρκή υποστήριξη και ενημέρωσηγια νέα και εξελίξεις μέσα από το αντίστοιχο ηλεκτρονικό μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της HUMAN ASSET με forum επικοινωνίας και υποστήριξης, όλο το ηλεκτρονικό υλικό του σεμιναρίου, επιπλέον υλικό και υποδείγματα, πηγές υλικού και case studies (δωρεάν)

Διαβάστε τα σχόλια των συμμετεχόντων:

Αναλυτικό outline

Lesson 1: PMI-RMP Credential Overview

Credential Overview – Individual Assessment

Lesson 2: Introduction to Project Risk

What is Risk? – Classifying Risk
Project Environment – Approach to Risk Management
Project Risk Management Knowledge Area

Lesson 3: Risk Management Plan

Risk Management Plan Contents
Generate the Risk Management Plan

Lesson 4: Identify Risks – Risk Register

Risk Register Contents – Update Cycle
Risk Register Resources – Managing the Risk Register

Gathering Project Risks
Identify Risks: T & T

Lesson 5: Perform Qualitative Risk Analysis

Risk Analysis Overview – Perform Qualitative Risk Analysis: T & T
Documenting Trends – Perform Qualitative Risk Analysis: Output

Lesson 6: Perform Quantitative Risk Analysis

Perform Quantitative Risk Analysis: T & T
Documenting Trends – Perform Quantitative Risk Analysis: Output

Lesson 7: Building and Implementing a Risk Response Plan

Plan Risk Responses – Risk Response Strategies
Plan Risk Responses: Outputs

Lesson 8: Monitor and Control Risk

Monitor and Control Risks: Inputs – T&T
Workarounds – Monitor and Control Risks: Outputs

Lesson 9: Building a Communication Foundation

Risk Communication – Basics
Communication Types – Methods – Channels
Communication Theories – Management Plan

Lesson 10: Stakeholder Management

Communicating with Stakeholders – Stakeholder Needs
Stakeholder Risk Tolerance – Communication

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα αν το επιθυμούν, να δώσουν τις εξετάσεις του PMI (3,5 ώρες στα αγγλικά) σε εξεταστικό κέντρο του διεθνή φορέα πιστοποίησης για την απόκτηση της Πιστοποίησης PMI®-RMP®. το κόστος τω ν εξετάσεων δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του σεμιναρίου).

Ειδικές τιμές για όσους στον παρελθόν παρακολούθησαν προγράμματά μας!!!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες για την μέγιστη απόδοση του προγράμματος

Εισηγητής:

Φουρτούνας Αθανάσιος, M.A., M.Sc., PMP, PMI-RMP (at.fourtounas@gmail.com, +306946003220)

Note: “PMI”, “PMP”, and “PMI-RMP” are registered marks of the Project Management Institute, Inc.