Απαιτήσεις εξέτασης Project Management Professional (PMP)® certification

Η πιστοποίηση PMP®certification απαιτεί 35 ώρες εκπαίδευσης σε κατά PMI Project Management και ένα από τα παρακάτω:

 • 4.500 ώρες εργασιακής εμπειρίας και 36 μήνες (όχι με αλληλοκάλυψη) συμμετοχής σε έργα (σε διάφορους ρόλους και όχι υποχρεωτικά σαν project manager) τα τελευταία 8 χρόνια ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ πανεπιστημίου ή
 • 7.500 ώρες εργασιακής εμπειρίας και 60 μήνες (όχι με αλληλοκάλυψη) συμμετοχής σε έργα (σε διάφορους ρόλους και όχι υποχρεωτικά σαν project manager) τα τελευταία 8 χρόνια ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ πανεπιστημίου

Διαδικασία της εξέτασης

 • είναι multiple choice εξέταση διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα (Για την Ελλάδα)
 • διαρκεί 230 λεπτά και αποτελείται από 180 ερωτήσεις. Τύπος ερωτήσεων: multiple choicedrag and drophot spot.
 • απαιτεί passing score 61% έως 70% ανάλογα με τον βαθμό βαρύτητας των ερωτήσεων που τυχαία θα επιλεγούν
 • για κάθε ερώτηση έχουμε στη διάθεσή μας, κατά μέσο όρο, μόνο 70 δευτερόλεπτα
 • πάνω από το 50% των ερωτήσεων είναι situational- μικρά cases που εξετάζουν την εμπειρία μας
 • γίνεται συγκεκριμένες ημέρες σε ένα εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα και σε ένα κέντρο στην Θεσσαλονίκη (απαιτείται ραντεβού μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης συμμετοχής από τον PMI)
 • απαιτεί πολύ καλή γνώση του PMBOK® Guide
 • απαιτεί συνολική μελέτη 120-200 ώρες, ανάλογα με την εμπειρία που έχει ο υποψήφιος
 • θέλει κατάλληλη προετοιμασία για την μελέτη συνίσταται το υλικό προετοιμασίας να είναι στα Αγγλικά
 • 5 από τις ερωτήσεις δεν βαθμολογούνται (είναι pre-test questions). Χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση της βάσης με νέες ερωτήσεις
 • Η εξέταση δίδεται πλέον και online.

Κόστος εξέτασης

Μέλος PMI: 405$ USD
Μη μέλος PMI: 555$ USD

Κόστος Επανεξέτασης (σε περίπτωση αποτυχίας)

Μέλος PMI: 275$ USD
Μη μέλος PMI: 375$ USD

Παρατηρήσεις για τις εξέταση

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα.
 • Κατά την διάρκεια της εξέτασης ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε λεξικό, ούτε οποιοδήποτε άλλο βοήθημα.
 • Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία (PMBOK® guide, books, κλπ) προτείνεται να είναι ΜΟΝΟ στην Αγγλική γλώσσα για την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης στην ορολογία.
 • Ο εξεταζόμενος μπορεί να δώσει την εξέταση μέχρι και τρείς (3) φορές. Μετά την τρίτη (3) αποτυχία, ο εξεταζόμενος πρέπει να περιμένει ένα έτος για να ξαναδοκιμάσει

Note: PMI, PMP, and PMBOK Guide are registered marks of the Project Management Institute, Inc.