Τα προγράμματα μας αυτά αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να προσφέρουν  στα στελέχη τους γνώσεις και δεξιότητες για τον τρόπο οργάνωσης, σχεδίασης, εκτέλεσης, παρακολούθηση, ελέγχου και αξιολόγησης της εργασίας τους.
Οι δύο κύριοι άξονες των προγραμμάτων αφορούν:

1.Κατάρτιση στελεχών που εμπλέκονται στη διαχείρισης έργων από θέση ευθύνης.

 

2. Εκπαίδευση στελεχών στο σύγχρονο management προς απόκτηση εφοδίων που θα τους δώσει την αυτοπεποίθηση του επαγγελματία manager.

Πριν από την υλοποίηση του κάθε ενδοεταιρικού προγράμματος γίνεται ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών με σκοπό την βέλτιστη προσαρμογή της θεματολογίας και του περιεχομένου των ασκήσεων στα πραγματικά δεδομένα της κάθε εταιρίας – οργανισμού.

Τα προγράμματα που πραγματοποιούνται ενδοεταιρικά είναι:

01

Εφαρμοσμένο Project Management

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θέλουν από όσους διαχειρίζονται τα έργα να έχουν έναν τυποποιημένο τρόπο σχεδίασης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, αναφοράς στη διοίκηση, ολοκλήρωσης αυτών. Αφορά στις επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν τον έλεγχο των έργων τους.

02

Εκπαίδευση Για Μεσαία Στελέχη

Στο πρόγραμμα αυτό τα μεσαία στελέχη (επικεφαλείς ομάδων-τμημάτων-διευθύνσεων) εκπαιδεύονται σε πρακτικά εργαλεία διαχείρισης των καθημερινών θεμάτων που αντιμετωπίζουν στο χώρο εργασίας όπως την διαχείριση συγκρούσεων, επικοινωνίας, χρόνου, στρες, εντολών, ανατροφοδότησης. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση ένα μοντέλο 5 επιπέδων ηγετικής επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

03

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών ( Train The Trainers )

Οι εσωτερικοί εκπαιδευτές είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρηση. Αυτοί θα εκπαιδεύσουν καλύτερα από οποιονδήποτε που προέρχεται εκτός της εταιρίας, τους εργαζόμενους σε θέματα διαδικασιών και γενικά εσωτερικής γνώσης. Επιπλέον, αυτοί θα εκπαιδεύσουν πελάτες σε θέματα χρήσης προϊόντων που προσφέρει η επιχείρηση.

04

Εργαστήρι εισαγωγής στο λογισμικό MS Project 2013 για τη διαχείριση έργων

Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται στις επιχειρήσεις που θέλουν να υποστηρίξουν όσους διαχειρίζονται έργα με ένα εργαλείο σχεδίασης, παρακολούθησης, αναφοράς στη διοίκηση. Στο πρόγραμμα δίδεται έμφαση στον τρόπο που εύκολα και αξιόπιστα θα γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των έργων.

Όλα τα ενδοεπιχειρησιακά προγράμματά μας είναι βιωματικά, βασισμένα στην μεθοδολογία learning by doing – μαθαίνοντας στην πράξη.

Δές εδώ εταιρίες που μας εμπειστεύτηκαν για την κατάρτιση του προσωπικού τους!      Πελατες Μας